Yaman raag- Ari aeri aali piya bin-Bandish-Allap-Taan in english

0
1385
Yaman raag
5/5 - (1 vote)

Yaman raag – Ari aeri aali piya bin-Bandish-Allap-Taan notes  in english in indian classical music is decribed in this post of Onlinesangeet.

Yaman  Raag

Aaroh :-  SaRe Ga Ma(t) Pa Dh .Ni Sa*  Or  .Ni   Re  Ga  Ma(t)  Dh  .Ni  Sa*

Avaroh:-   Sa*  .Ni  Dh  Pa  Ma(t)  Ga  Re  Sa

Pakad   :-   .Ni  Re Ga Re .Ni  Re Sa , Pa  Ma(t) Ga Re .Ni Re Sa

Thaat:- Kalyan thaat

Jaati :- Sampurn – sampurn(7,7)

Vadi – Samvadi Swar :- Ga – .Ni

Singing time :- Starting time of night.

Instructions-

Komal swar – ga , dh , ni …………..(written in small letter)

Teevra swar – Ma  – Ma(t)

Sa* is  sa from higher octave..

Teen taal-

Ek gun mein likhne ka tarika

Matra1    2 345678
BolDhaDhinDhinDhaDhaDhinDhinDha
Chinhax   2   
910111213141516
DhatintintataDhinDhinDha
0   3   

In this raag bandish start from 9 matraa.. .

Song-

Sthai –

Ari aeri aali piya bin

Sakhi kalana parat mohe gadi pal chin gin

Stanza-

Jab se piya pardesh gaman kino

Ratiyaan katat more taren gin gin

Notation

–  – Ari

–   – Pa Pa

 

Ae – ri  –  / aa – li –   / pi ya bi n  /    –  – Ari

Ni  –  (Dha)Pa – / (Ga )Re – Sa – / Ga Re Ga Ga / – – Pa Pa

 

Ae – ri  –  / aa – li –   / pi ya bi n  /    –  – Sakhi

Ni  –  (Dha)Pa – / (Ga )Re – Sa – / Ga Re Ga Ga / – – Pa Pa

 

Kal a na pa / ra t mo he  / ga di pa l / chin gin

Ma(t)Ga  Ma(t)Ga Pa /  Pa NiDha  Pa Pa / Sa* Sa*Ni (Dha)Pa Pa / Ga(Re) Re Sa Sa

 

Stanza –

 

Ja b se pi / ya – pa r / de – sh ga / ma n ki no

Pa Pa Sa*Sa*/ Sa*– Sa* Sa* / Ni – Ni Dha / Ni Dha PaPa

 

Ra ti yaan ka / ta t mo re / ta – – ren  / gi n gi n

Pa Ga* Re* Sa*/ Ni Dha Pa Pa / Dh Ni Dh Pa / Ga Re Sa Sa

 

16 Matras Allaap

Ari aeri aali piya bin

.Ni Re Ga Re / .Ni Re Sa- / Pa Ma(t) Ga Re .Ni Re Sa–

Aeri aali piya bin

.Ni Re Ga Ma(t) / Pa – – – / Pa Ma(t) Ga Re .Ni Re Sa–

Aeri aali piya bin

.Ni ध़ .Ni Re / Ga – – – / .Ni ध़ .Ni Re / Sa- – –

aeri aali piya bin

.Ni Re Ga – / Re Ga – Re / Ga Ma(t) – Ga / Re – Sa–

Aeri aali piya bin

Ga Ma(t) Dh .Ni / Dh – Pa – / Pa Ma(t) – Ga / Re – Sa–

Aeri aali piya bin

Ga Ma(t) Dh .Ni / Sa* – – – / Sa* .Ni Dh Pa Ma(t) Ga Re Sa

Jab se piya pardesh gaman kino

Sa* – – – / .Ni Re* Sa* – / .Ni Re* Ga* Re* / .Ni Re* Sa* –

Jab se piya pardesh gaman kino

 Sa*  –   – –  /  .Ni Re* Sa* – / .Ni Re* Ga* Re* / .Ni Re* Sa* –

Jab se piya pardesh gaman kino

मोहनी मुरती छवि अति सुहावे

 

8  Matras Taan

Aeri aali

.NiRe GaMa(t) PaDh .NiSa* / Sa*.Ni DhPa Ma(t)Ga ReSa

Aeri aali

GaMa(t) PaMa(t) GaMa(t) PaMa(t) / GaMa(t) PaMa(t) GaRe Sa–

Aeri aali

GaMa(t) PaMa(t) GaMa(t) PaDh / Sa*.Ni DhPa Ma(t)Ga ReSa

Aeri aali

Sa*.Ni DhSa* .NiDh Sa*.Ni / Sa*.Ni DhPa Ma(t)Ga ReSa

Aeri aali

Sa*.Ni DhPa Dh.Ni Sa*- / Sa*.Ni DhPa Ma(t)Ga ReSa

Aeri aali

.NiRe GaRe GaRe GaRe / .NiRe GaRe GaRe Sa–

Aeri aali

.NiRe GaRe PaMa(t) GaRe / PaMa(t) GaRe .NiRe Sa–

Aeri aali

PaMa(t) GaMa(t) PaDh PaMa(t) / GaMa(t) PaMa(t) GaRe Sa-

16  Matras Taan

Ari aeri aali piya bin

.NiRe GaMa(t) PaDh .NiSa* / Sa*.Ni DhPa Ma(t)Ga ReSa/ .NiRe GaMa(t) PaDh .NiSa* / .Ni.Ni DhPa Ma(t)Ga ReSa

Ari aeri aali piya bin

.Ni Re GaGa ReGa Ma(t)Ma(t) / GaMa(t) PaPa Ma(t)Pa DhDh / PaDh .Ni.Ni Dh.Ni Sa*Sa* / Sa*.Ni DhPa Ma(t)Ga ReSa

Ari aeri aali piya bin

.NiRe GaRe .NiRe Sa- / PaMa(t) GaRe .Ni Re स-  / .NiRe GaMa(t) PaDh .NiSa* / Sa*.Ni DhPa Ma(t)Ga ReSa

Ari aeri aali piya bin

GaMa(t) PaMa(t) GaMa(t) PaMa(t) / GaMa(t) PaMa(t) GaRe Sa-/ .NiRe GaRe .NiRe Sa– / PaMa(t) GaRe .NiRe Sa-

Ari aeri aali piya bin

.NiRe GaRe .NiRe GaRe / .NiRe GaRe  .NiRe Sa-/ PaMa(t) GaMa(t) PaDh PaMa(t) /  GaMa(t) PaMa(t) GaRe Sa-

Ari aeri aali piya bin

GaMa(t) PaMa(t) GaMa(t) PaDh / PaMa(t) GaMa(t) PaDh .NiDh PaMa(t) GaMa(t) PaDh .NiRe Sa*.Ni DhMa(t) GaRe Sa

Some More post you may like this..