Narasimha Aarti Sargam Notes In English Swarup Damodar Prabhu 2022

0
41
Narasimha Aarti Sargam Notes
5/5 - (1 vote)

Narasimha Aarti Sargam Notes

Aarti – Narasimha Aarti

Singer – Swarup Damodar Prabhu

Lyrics – Traditional

Release date – 28/10/2022


Narasimha Aarti Sargam Notes in English

  How To Read Sargam Notes –

  • “.” is used for Mandra saptak(Lower octave notes) swars.eg- .Pa
  • “*” is user for Taar Saptak (Higher Octave notes) Swars eg – Pa*
  • “(k)” small character is used for komal swars.eg – ( Re(k) , Ga(k) , Dha(k) , Ni(k) )
  • Ma(t) here “(t)” is used for showing teevra swar Ma(t) .
  • “-” is used for Holdong the notes according to the Song.
  • Swars written “ReGa” in this manner means they are playing fast or two swars on one beat.
  • Ma(Ga) or (Ga)Ma Here Ga is Kan Swar or Sparsh Swar and Ma is Mool Swar. (You Can skip the kan swar if not understand how to play)
  • Swars written [ Ni(k)  Pa ] in this manner they are playing or singing in sliding mode means Meend acc to Indian music .
  • { NiSa*Re*Sa* Ni } here this braket {} is used for showing Khatka in which swars are playing fast .

  Narasimha Aarti Music Details –

  Original Scale – C#

  Rhythm – Keherwa Taal , 8 Beats


  Narasimha Aarti Harmonium Notes

  Namas te  / narasimhaya

  Pa Pa Dha Pa / Ma Ga ReGa Re Sa

  Namas te  / narasimhaya

  Sa* –  Sa* Sa* – / Ni Dha Pa Dha Ma Ma Pa

  Prahladah / lada- / dayine

  ReReRe  / Ga Ma – / Ga Re Sa Sa

  Hiranya / kasi / por  / vakshah-

  Sa*Sa*Sa*– / Sa*NiDhaPa/ Dha– / MaMaPa

  sila tanka-na / kha / laye

   Re Re ReGaMaMa / MaGaReGa/ MaGaRe साSa

  ito  / nrisimhah  / parato  / nrisimho

  Sa*Sa*– / Sa* Sa* Sa* Ni – / Pa Dha – / Ma Ma Ma Pa –  

  yato yato / yami  / tato  / nrisimhah

  Re Re Re Re / Ga Ma – / Ma Ga – / Re Sa Sa

  bahir  / nrisimho  / hridaye  / nrisimho

  Pa Pa – / Pa Pa Pa – / Pa Pa Dha / Ma Ma Ma Pa

  nrisimham adim  / saranam  / prapadye

   Re Re Re Re Re Ga – / Ma Ma Ga – / Re Sa Sa

  tava kara / kamala / vare  / nakham  / adbhuta / sringam

  Sa Re Sa Re / Ga Ga Ga / Re Ga – / Ga Ma Ga Re Sa / Ma Ma Ma / Ma Ma – –

  Dalita / hiranyakasipu / tanu / bhringam

  Pa Pa Pa – / Pa Dha Pa Ma Ga Re – – / Ga Ga / Re Sa Sa –  –

  kesava  / dhrita / narahari / rupa  / jaya  / jagadisa  / hare

  Pa Pa Pa / Pa Pa Pa Ga – / Ga Pa Dha Ni / Dha Pa Pa Ga / Pa – / Pa Pa Ma Ga Sa – / Re Re Ma

  jaya  / jagadisa  / hare

  Pa – / Pa Pa Ma Ga Sa – / Re Re

  jaya  / jagadisa  / hare

  Sa Sa / Sa Re Ga –  Re / Sa Sa

  tava kara / kamala / vare  / nakham  / adbhuta / sringam

  Sa* Sa* Sa* Ni / Sa* Ni Pa / Pa Dha Pa /  Ma Ga Re Sa / Sa Re / Ma Ma Ma

  Dalita / hiranyakasipu / tanu / bhringam

  Pa Pa Pa – / Pa Dha Pa Ma Ga Re – – / Ma Ga/  Re Sa Sa –  –

  kesava  / dhrita / narahari / rupa  / jaya jagadisa  / hare

  Sa*Sa*Sa* / Sa* Sa* Ni Dha / DhaNi NiNi / Dha Ni Dha Pa Pa Dha Pa Ma Ga Re  / Re Re Ma

  jaya  / jagadisa  / hare

  Ma Pa – / PaPa Ma Ga Sa – / Re Re Ga ReSa

  jaya  / jagadisa  / hare

  Re Re  / Re Re Ga Re  / Sa Sa

  kesava  / dhrita / narahari / rupa  / jaya jagadisa  / hare

  Sa*Sa* Sa* / Sa* Sa* Ni Dha / DhaNi NiNi / Dha Ni Dha Pa Pa Dha Pa Ma Ga Re  / Re Re Ma

  jaya  / jagadisa  / hare

  Ma Pa – / PaPa Ma Ga Sa – / Re ReGa ReSa

  jaya  / jagadisa  / hare

  Re Re  / Re Re Ga Re  / .Ni Re Sa

  Jaya  / Narasimhaya  / Deva / Narasimhaya Deva

  Re* Re*  / Sa* Sa* Sa* / Sa* Ni Dha – / Ni Ni Ni / Ni Dha Pa

  Narasimhaya Deva / Jaya  / Narasimhaya Deva

  Dha Dha Dha Dha / Sa* Ni / Dha Pa Pa / Pa