Vrindavani Sarang Raag Bandish 16 Matras Allap Taan Music Notes In English

0
247
Please Rate This Post ...

Vrindavani Sarang Raag is believed to have originated from Kafi that. Ga and Dha are not used in this raag. Its jati is Audav- Audav(5,5). In this raag Re & Pa are Vadi & Samvadi swar .The singing time of this raag is 9 Am to 12 Pm (the second part of the day) .

Vrindavani Sarang Raag

Vrindavani Sarang Raag Parichay

Aaroh :-  .Ni Sa  Re Ma Pa Ni Sa* ।

Avaroh:-   Sa* Ni(k) Pa Ma Re .NiSa ।

Pakad   :-   .Ni Sa Re Ma Re , Pa Ma Re .NiSa ।

Thaat:- Kafi that

Vadi-Samvadi :- Re – Pa

Varjit SwarGa , Dha

Jati:- Audav- Audav(5,5)

Singing time -9 Am to 12 Pm (the second part of the day)

Bandish

Van van dhundan jau

Kitahu chhip gaye krishan murari .

Sthai-

Shish mukut aur kanan kundal

Vanshi dhar man rang phirat giri dhari

Teen Taal

Method of writing in Ekgun–

Matra1   2345678910111213141516
BolDhaDhinDhinDhaDhaDhinDhinDhaDhaTinTinTaTaDhinDhinDha
Symbolx   2   0   3   

Important Notes-

  • There are many types of sarong, such as pure sarong, Miyan’s sarong, Madhyamadi sarong etc.
  • It has been composed on the basis of a folk song of Uttar Pradesh.
  • Bada Khayal, Chhota Khayal and Tarana are sung in this. Thumri is not sung in this.
  • Nyas “s swar Sa ,Re और Pa
  • Similar raag Sur Malhar

Notation / Swar Malika

Sthai

9  10  11  12  / 13  14  15 16 / 1  2  3  4  / 5  6  7  8    

Va  N Va  N  / Dhun – Da N /  Ja – – – / U – – –

Sa* Sa* Ni Sa*  / Ni(k)– PaNi(k) Pa  / Ma Re Ma – / Pa – – –

9  10  11  12  / 13  14  15 16 / 1  2  3  4  / 5  6  7  8

Ki Ta Hu- / Chhi P  Ga Ye / Kri – Shan Mu / Ra – Ri – |.

Ma Pa Sa* – / Ni(k) Pa Ma Re / Re Ma Pa Ni(k)Pa / Ma Re Sa –

Stanza-1

9  10  11  12  / 13  14  15 16 / 1  2  3  4  / 5  6  7  8

Va  N Va  N  / Dhun – Da N /  Shi – Sh Mu / Ku T Au R

Sa* Sa* Ni Sa*  / Ni(k) – PaNi(k) Pa  / Ma – Pa Pa / Ni(k) Pa Ni Ni

9  10  11  12  / 13  14  15 16 / 1  2  3  4  / 5  6  7  8

Ka Na N / Kun Da L / Van -Shi – / Dha R Ma N

Sa* – Sa* Sa* / Re* Ni Sa* – / Ni Sa* Re* – / Re* Ma* Re* Sa*Sa* 

9  10  11  12  / 13  14  15 16 / 1  2  3  4  / 5  6  7  8

Ra Ng Phi / Ra T Gi Ri  / Dha – – – / – – Ri –

Ni Sa* Re* Sa* / Ni Sa* Ni(k) Pa / MaPa NiSa* Re*Ma* Re*Sa* / NiSa* Re*Sa* Ni(k) Pa

Vrindavani Sarang Allap Taan

16 Matras Allap

Van van dhundan jau

.NiSa Re Ma / Re Sa .NiSa / Re Ma Pa – / Re Ma Re Sa

Van van dhundan jau

Re Ma Pa – / Ma Pa Ni Pa / Sa* Ni Pa Ma / Re Ma Re Sa

Van van dhundan jau

.NiSa Re Ma / Pa Ni Sa* – / Sa* – – – / Re* Ni Sa* –

Shish mukut aur kanan kundal

Sa* – – – / Sa* Ni(k) Pa – / Re Ma Re Sa / .NiSa ReMa PaNi Sa*

Shish mukut aur kanan kundal

Sa* – – – / Sa* Ni(k) Pa – / Ma Pa Ni Sa* / Re* Ni Sa* –

16  Matras Taan

Van van dhundan jau

.NiSa ReMa PaNi Sa*– / Sa*Ni PaMa ReMa ReSa / .NiSa ReMa PaNi Sa*Ni / Ni(k)Ni(k)PaMa ReMa ReSa

Van van dhundan jau

.NiSa ReRe SaRe MaMa ReMa PaPa MaPa NiNi PaNi Sa*Sa* PaNi Sa*Sa* Sa*Ni PaMa ReMa ReSa

Van van dhundan jau

.NiSa Re.NiSaRe .NiSa / ReMa PaRe MaPa ReMa / PaNi Sa*Pa NiSa* PaNi / Sa* Ni(k) PaMa ReMa ReSa

Vrindavani Sarang Raag  question answer –

What are the Aaroh, Avaroh & Pakad of Vrindavani Sarang Raag  ?

Aaroh :-  .Ni Sa  Re Ma Pa Ni Sa* ।
Avaroh:-   Sa* Ni Pa Ma Re .NiSa ।
Pakad   :-   .Ni Sa Re Ma Re , Pa Ma Re .NiSa ।

What is the Jati of Vrindavani Sarang Raag ?

Jati:- Audav- Audav(5,5)

What is the singing time of Vrindavani Sarang Raag ?

Singing time -9 Am to 12 Pm (the second part of the day)

Which notes are used in Vrindavani Sarang Raag ?

Aaroh :-  .Ni Sa  Re Ma Pa Ni Sa* ।
Avaroh:-   Sa* Ni Pa Ma Re .NiSa ।
Pakad   :-   .Ni Sa Re Ma Re , Pa Ma Re .NiSa ।

What is the Thaat of Vrindavani Sarang Raag ?

Thaat:- Kafi that


What are the Vadi- Samvadi Swar of Vrindavani Sarang Raag ?

Vadi-Samvadi :- Re – Pa

What are the Vadi- Samvadi Swar of Vrindavani Sarang Raag ?

Varjit Swar – Ga , Dha

What is the introduction of Vrindavani Sarang Raag?

Vrindavani Sarang Raag is believed to have originated from Kafi that. Ga and Dha are not used in this raag. Its jati is Audav- Audav(5,5). In this raag Re & Pa are Vadi & Samvadi swar .The singing time of this raag is 9 Am to 12 Pm (the second part of the day) .